alvaglas vervolg

Disclaimer

Vrijwaring

Aan de internetsite van OrthoTilburg is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief.
U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch OrthoTilburg, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van OrthoTilburg aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van OrthoTilburg pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright

Alle informatie in de internetsite van OrthoTilburg op www.orthotilburg.nl is eigendom van OrthoTilburg, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de OrthoTilburg-internetsite door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van OrthoTilburg nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 + 3 =